วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

คำทักทายน่ารู้สู่อาเซียน


คำทักทายมาเลเซีย
สวัสดีซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณเตริมา กะชิ
สบายดีไหมอาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อนเซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส
(mimpi manis)
เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ยา (ya)
ไม่ใช่ทีแด๊ก (tida


คำทักทายลาว
สวัสดีสะบายดี
ขอบคุณขอบใจ
สบายดีไหมสบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่เห็นกันใหม่
ลาก่อนลาก่อน
นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดี
เชิญเล่าแนเด้อ
ใช่แม่นแล้ว
ไม่ใช่บ่แม่น
คำทักทายฟิลิปปินส์
สวัสดีกูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณซาลามัต (salamat)
สบายดีไหมกูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จักนาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อนปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดีมาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญแมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่ฮินดี้ (hindi)

คำทักทายพม่า
คำอ่าน
สวัสดีมิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณเจซูติน บาแดเจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหมเนก็องบาตะล้าเน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จักตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแดตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่อะติดตุ๊ยอะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อนเจ๊ะ โจร แม่เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดีอิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะอิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญดี เน ยา มาดี-เน-ยา-มา
ใช่โฮ๊ะ เดโฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่มาโฮ๊ะบูมา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจังยาดิอุตุเกาแน่
คำทัทายกัมพูชา
คำอ่าน
สวัสดีจุม-เรียป ซัวจุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณออ-กุนออ-กุน
สบายดีไหมซก ซ๊อป-บาย เจีย เตซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จักเตรก ออ แดล บานเตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่ขจุ๊บคะเนียใหม่ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อนโซว์ม เลีย เฮยโซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดีเกล็วสุบันลอเกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญอ็อญ-เจิญอ็อน-เจิน
ใช่แมนแมน
ไม่ใช่มึน แมนมึน-แมน

คำทักทายเวียดนาม
สวัสดีซินจ่าว
ขอบคุณก๊าม เอิน
สบายดีไหมแอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง
ยินดีที่ได้รู้จักเริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...
พบกันใหม่แหนกัปหลาย
ลาก่อนต๋ามเบียด
นอนหลับฝันดีจุ๊กหงูงอน
เชิญจ่าวหมึ่ง
ใช่เวิง
ไม่ใช่คง
                                                           

           
คำทักทายอินโดนีเซีย
สวัสดีเซลามัทปากิ (ตอนเช้า)
เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
ขอบคุณเทริมากาสิ
สบายดีไหมอพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จักเซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อนบาย บาย
นอนหลับฝันดีมิมพิ ยัง อินดา
เชิญสิลาคาน
ใช่ยา, เบอร์ทูล
ไม่ใช่บูคัน

คำทักทายสิงคโปร์
สวัสดีหนี ห่าว
ขอบคุณซี่ยย เซี่ย
สบายดีไหมหนี ห่าว
ยินดีที่ได้รู้จักเหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่
พบกันใหม่ไจ้เจี้ยน
ลาก่อนไจ้เจี้ยน
นอนหลับฝันดีหวาน อัน
เชิญฮวน หยิง
ใช่ชื่อ
ไม่ใช่บู๋ชื่อคำทักทายบรูไน
สวัสดีซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณเตริมา กะชิ
สบายดีไหมอาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อนเซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส
(mimpi manis)
เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ยา (ya)
ไม่ใช่ทีแด๊ก (tidak)


จัดทำโดย

น.ส.  วรัญญา  ศรีเคนา

น.ส.  อรอนงค์   อันสุข

น.ส.  มุกดามาศ   ภูแก้ว